rekrutacja do Szkoły Misyjnej

Szkoła Misyjna

Dokładamy wszelkich starań, aby zajęcia pomagały zmierzyć się z realiami pracy na polu misyjnym.
Naszym celem jest pomóc:

  • w odkryciu i zrozumieniu swojego powołania misyjnego;
  • w zrozumieniu działalności misyjnej w innej kulturze;
  • w umiejętności pracy zespołowej.

PROGRAM NAUKI W SZKOLE MISYJNEJ

I ETAP
Uczestnictwo w pięciu weekendowych zjazdach w ciągu roku. Oddanie zadanych prac, zaliczenie określonych przedmiotów oraz przeczytanie i oddanie streszczenia kilku książek.

Począwszy drugiego zjazdu na każdym zjeździe odbywa się praca w grupach nad projektem wyjazdu kończącego SzM.

Przewidujemy program mentorski dla każdego uczestnika szkoły. Mentorami będzie personel Szkoły Misyjnej.

II ETAP
Kilkutygodniowy zagraniczny wyjazd misyjny (praktyka) – przygotowany przez uczniów w trakcie zjazdów.

KOSZT
Koszt nauki polega na opłaceniu zagranicznego wyjazdu misyjnego oraz pięciu weekendowych zjazdów-szkoleń.

Więcej informacji i zgłoszenia: szkola-misyjna.org