Zarząd Aliansu Ewangelicznego w RP

Zarząd Aliansu Ewangelicznego w RP

 1. pastor Andrzej Bajeński, Prezbiter Naczelny – Biskup Kościoła Chrystusowego w RP;
 2. pastor Andrzej Jeziernicki, Prezbiter Naczelny  Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w RP;
 3. prezbiter dr Marek Kamiński, Biskup Kościoła Zielonoświątkowego w RP;
 4. pastor Andrzej Nędzusiak, Prezbiter Naczelny Kościoła Bożego w Chrystusie;
 5. pastor Tadeusz Tołwiński, Prezbiter Naczelny Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP;
 6. prezbiter dr Mateusz Wichary, Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP; Przewodniczący Zarządu Aliansu Ewangelicznego w RP.

Zasady wiary

Wierzymy:

 •  że Pismo Święte pochodzi od Boga, jest przez Boga natchnione, nieomylne, w pełni wiarygodne oraz że jest najwyższym autorytetem we wszystkich sprawach wiary i postępowania;
 • w jednego Boga, odwiecznie istniejącego w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego;
 • w Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Boga objawionego w ciele, w Jego narodzenie z Marii dziewicy, w Jego bezgrzeszne ludzkie życie, w Jego boskie cuda, w Jego odkupieńczą śmierć, w Jego cielesne zmartwychwstanie, w Jego osobisty powrót w mocy i chwale;
 • w zbawienie zgubionego i grzesznego człowieka, dzięki przelanej krwi Pana Jezusa Chrystusa, przez wiarę, niezależnie od uczynków, i odrodzenie przez Ducha Świętego;
 • w Ducha Świętego, którego zamieszkanie w wierzącym czyni go zdolnym do prowadzenia świętego życia, do świadectwa i pracy dla Pana Jezusa Chrystusa;
 • w jedność Ducha wszystkich prawdziwie wierzących, Kościół – Ciało Chrystusowe;
 • w zmartwychwstanie zarówno zbawionych jak i zgubionych: zbawionych ku życiu, zgubionych ku potępieniu.