Rozwój Kościoła w czasach ostatecznych – konferencja 28.11.2015r. Kielce

3jpg
Konferencja dla liderów, pastorów, usługujących i wszystkich zainteresowanych mających na sercu wzrost i rozwój zborów i kościołów ewangelicznych.

Jak zapewnić rozwój i wzrost kościoła?
Co jest barierą wzrostu?
Czy są narzędzia, które zapewniają kościołowi wzrost i rozwój?
Jak na wzrost kościołów wpływają czasy, w których żyjemy?

Głównym usługującym będzie Pastor dr Endre Flaisz z Kościoła Wiary z Węgier. Kościół Wiary (Hit Gulekezete) Pastora Sandora Nemetha w Budapeszcie jest obecnie największym kościołem ewangelicznym w całej Europie.

Miejsce: Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Kielcach
ul. H. Sienkiewicza 1, Kielce
28 listopada 2015 r.
Wstęp Wolny!
Ilość miejsc ograniczona.


www.kchwe.pl

Zjazd Aliansu Ewangelicznego

16h28ur W imieniu Zarządu Aliansu Ewangelicznego w Rzeczypospolitej Polskiej serdecznie zapraszamy do udziału w Zjeździe Aliansu Ewangelicznego, który odbędzie się dnia 21 października 2015 r. (środa), w godzinach 11:00-15:00, w Ośrodku Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie-Radości przy ulicy Szczytnowskiej 35-39. Szczegółowe informacje dotyczące Zjazdu znajdują się w załączonym do niniejszego zaproszenia piśmie Przewodniczącego Zarządu Aliansu prezbitera dr. Mateusza Wicharego.

Chęć uczestnictwa w Zjeździe Aliansu prosimy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:aliansewangeliczny@gmail.com, do dnia 19 października 2015 r. W treści zgłoszenia należy wskazać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę reprezentowanego podmiotu. Opłatę za uczestnictwo w wysokości 20,00 zł od osoby, obejmującą cenę obiadu, należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Aliansu Ewangelicznego w RP o numerze: 45 1020 1156 0000 7202 0071 0897 lub gotówką w dniu Zjazdu.

W związku z tym, że program Zjazdu obejmuje w szczególności prezentację działalności prowadzonej przez członków i przyjaciół Aliansu, uprzejmie zachęcamy do:
1) przygotowania materiału multimedialnego prezentującego tę działalność, w formie prezentacji lub filmu (do 3 minut). Materiał prosimy udostępnić do dnia 19 października 2015 r. za pośrednictwem programu typu Dysk Google czy Dropbox, poprzez przesłanie na adres e-mail: aliansewangeliczny@gmail.com linku umożliwiającego pobranie tego materiału;
2) prezentacji w ramach „targów służb” materiałów związanych z prowadzoną służbą (np. wydane książki, płyty CD i DVD, broszury, itp.) – na udostępnionych w tym celu stanowiskach. Chęć prezentacji należy zaznaczyć w zgłoszeniu uczestnictwa w Zjeździe Aliansu.

W razie jakichkolwiek pytań związanych ze Zjazdem prosimy o kontakt pod numerem telefonu 504 727 123, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00, lub na adres e-mail: aliansewangeliczny@gmail.com.

Z życzeniami Bożego błogosławieństwa,
Biuro Aliansu Ewangelicznego w RP

Zaproszenie do udziału w Zjeździe AE w RP w dn. 21.10.2015

Konferecnja CCI – Chrześcijańskie obozy

baner daniel

Kolejne spotkanie ludzi zaangażowanych w organizację chrześcijańskich obozów. Zapraszamy wszystkich – jeśli jesteś kierownikiem, wychowawcą, wykładowcą lub pomagasz w jakikolwiek sposób na obozach – to jest czas dla Ciebie.

Zapraszamy wolontariuszy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, misji, kościołów, fundacji lub ośrodków chrześcijańskich. To będzie czas wzajemnej inspiracji dla każdego, kto z pasją i troską myśli o przyszłości chrześcijańskich obozów w Polsce.

Jeśli jesteś lub chcesz być zaangażowany w organizację chrześcijańskich obozów zapraszamy Cię na spotkanie w Chrześcijańskim Centrum Fundacji Proem w Zakościelu.

Chcemy:
• poznawać się i stworzyć społeczność ludzi, którzy służą na obozach
• kształcić się, dzielić doświadczeniem i przygotowywać się do tej pracy
• pozyskać i poznać nowych potencjalnych partnerów i przyjaciół
• modlić się i być dla siebie nawzajem zachętą

A wszystko po to aby służba chrześcijańskich obozów w Polsce rozwijała się i przynosiła jeszcze więcej dobrych owoców.

Gość konferencji: Dan Bolin – dyrektor CCI WorldwideKonferencja jest zorganizowana przy współpracy CCI – Christian Camping International

W programie:
• prezentacje służb i działalności
• dyskusje panelowe „what’s hot, what’s not”
• warsztaty: programy obozów, profile obozów i metody nauczania biblijnego
• praktyczne gry i zabawy do wykorzystania na obozach

Termin konferencji:
16-18 października 2015 rozpoczynamy kolacją o godzinie 19.00 kończymy piknikiem w niedzielę koło godziny 14.00
Miejsce: Chrześcijańskie Centrum Fundacji Proem, Zakościele 80, 97-215 Inowłódz Koszt:120 zł

Rejestracja i więcej informacji: Daniel Wawrzyniak
email: daniel@proem.pl tel. 602 702 429

Konferencja dla mężczyzn – ZDOBYWCA NOWYCH PRZESTRZENI

baner konf mez

Dlaczego warto przyjechać na tą konferencję?
Dlatego, że każdy z nas potrzebuje wiary i nowych wizji, aby zmieniać rzeczywistość!

Niezależnie od tego czy jesteś szefem firmy, studentem, pracownikiem – jedno jest pewne, ta konferencja może wpłynąć na Twoje życie na wielu płaszczyznach. Rozwój jest gwarancją jakości, dlatego sesje i wykłady poprowadzą zagraniczni i polscy profesjonaliści. Każda z tych osób coś osiągnęła ufając Bogu i pozostając wierną Jego wartościom. Jest to konferencja, na której będziemy mogli dużo się nauczyć od siebie!

Głównymi prelegentami konferencji będą Jared Cullop i Shaun Buckley z kościoła Bethel, Redding California.

O tym jak zdobyć szczyt i tam pozostać opowiedzą również: Henryk Wieja, Jan Grzeszkowiak, Krzysztof Jędrzejewski, Wojciech Kowalewski oraz Norbert Palimąka.

Zapraszamy do obejrzenie filmiku promującego to wydarzenie: klik
Zobacz również zaproszenie od Jareda i Shauna: klik
Zapisy i informacje na: misja.org.pl

Razem możemy osiągnąć więcej. Spotkajmy się 24 października w Hotelu Gołębiewski.

Oświadczenie Zwierzchników Kościołów Ewangelicznych w Polsce w kwestii stosunku do imigrantów

Wobec dramatycznej sytuacji ludzi migrujących do Europy, świadomi szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą to zjawisko, jako Zwierzchnicy Kościołów Ewangelicznych oświadczamy:

1. Postawa chrześcijańska powinna być motywowana zasadą miłosierdzia zawartą w Ewangelii Mateusza 25, 35: „Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie”. Dlatego wzywamy wszystkich do otwarcia swoich serc i szukania z mądrością, rozwagą i modlitwą możliwości okazywania uchodźcom miłości Chrystusowej.
2. Zachęcamy do modlitwy o Rząd RP i podległe mu służby, aby poszukując skutecznych sposobów pomocy uchodźcom, strzegł bezpieczeństwa kraju.
3. Deklarujemy wobec rządzących gotowość niesienia pomocy w wypełnieniu tego ewangelicznego dzieła miłosierdzia.
4. Prosimy wszystkich wiernych o wstawienniczą modlitwę, ofiarność i zaangażowanie.Warszawa, dn. 12 września 2015 r.Podpisano:
– Pastor Andrzej Bajeński, Prezbiter Naczelny – Biskup Kościoła Chrystusowego w RP, członek Zarządu Aliansu Ewangelicznego w RP
– Pastor Andrzej Jeziernicki, Prezbiter Naczelny Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w RP, członek Zarządu Aliansu Ewangelicznego w RP
– Prezbiter dr Marek Kamiński, Biskup Kościoła Zielonoświątkowego w RP, członek Zarządu Aliansu Ewangelicznego w RP
– Prezbiter Jerzy Karzełek, Przewodniczący Rady Kościoła Wolnych Chrześcijan w RP
– Pastor Tadeusz Krzok, Prezbiter Naczelny Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej
– Pastor Andrzej Nędzusiak, Prezbiter Naczelny Kościoła Bożego w Chrystusie, członek Zarządu Aliansu Ewangelicznego w RP
– Pastor Tadeusz Tołwiński, Prezbiter Naczelny Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP, członek Zarządu Aliansu Ewangelicznego w RP
– Prezbiter dr Mateusz Wichary, Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP, Przewodniczący Zarządu Aliansu Ewangelicznego w RP
– Biskup Wojciech Włoch, Przewodniczący Kolegium Pastorów Kościoła Bożego w Polsce