Zjazd Aliansu Ewangelicznego

16h28ur W imieniu Zarządu Aliansu Ewangelicznego w Rzeczypospolitej Polskiej serdecznie zapraszamy do udziału w Zjeździe Aliansu Ewangelicznego, który odbędzie się dnia 21 października 2015 r. (środa), w godzinach 11:00-15:00, w Ośrodku Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie-Radości przy ulicy Szczytnowskiej 35-39. Szczegółowe informacje dotyczące Zjazdu znajdują się w załączonym do niniejszego zaproszenia piśmie Przewodniczącego Zarządu Aliansu prezbitera dr. Mateusza Wicharego.

Chęć uczestnictwa w Zjeździe Aliansu prosimy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:aliansewangeliczny@gmail.com, do dnia 19 października 2015 r. W treści zgłoszenia należy wskazać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę reprezentowanego podmiotu. Opłatę za uczestnictwo w wysokości 20,00 zł od osoby, obejmującą cenę obiadu, należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Aliansu Ewangelicznego w RP o numerze: 45 1020 1156 0000 7202 0071 0897 lub gotówką w dniu Zjazdu.

W związku z tym, że program Zjazdu obejmuje w szczególności prezentację działalności prowadzonej przez członków i przyjaciół Aliansu, uprzejmie zachęcamy do:
1) przygotowania materiału multimedialnego prezentującego tę działalność, w formie prezentacji lub filmu (do 3 minut). Materiał prosimy udostępnić do dnia 19 października 2015 r. za pośrednictwem programu typu Dysk Google czy Dropbox, poprzez przesłanie na adres e-mail: aliansewangeliczny@gmail.com linku umożliwiającego pobranie tego materiału;
2) prezentacji w ramach „targów służb” materiałów związanych z prowadzoną służbą (np. wydane książki, płyty CD i DVD, broszury, itp.) – na udostępnionych w tym celu stanowiskach. Chęć prezentacji należy zaznaczyć w zgłoszeniu uczestnictwa w Zjeździe Aliansu.

W razie jakichkolwiek pytań związanych ze Zjazdem prosimy o kontakt pod numerem telefonu 504 727 123, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00, lub na adres e-mail: aliansewangeliczny@gmail.com.

Z życzeniami Bożego błogosławieństwa,
Biuro Aliansu Ewangelicznego w RP

Zaproszenie do udziału w Zjeździe AE w RP w dn. 21.10.2015

Konferecnja CCI – Chrześcijańskie obozy

baner daniel

Kolejne spotkanie ludzi zaangażowanych w organizację chrześcijańskich obozów. Zapraszamy wszystkich – jeśli jesteś kierownikiem, wychowawcą, wykładowcą lub pomagasz w jakikolwiek sposób na obozach – to jest czas dla Ciebie.

Zapraszamy wolontariuszy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, misji, kościołów, fundacji lub ośrodków chrześcijańskich. To będzie czas wzajemnej inspiracji dla każdego, kto z pasją i troską myśli o przyszłości chrześcijańskich obozów w Polsce.

Jeśli jesteś lub chcesz być zaangażowany w organizację chrześcijańskich obozów zapraszamy Cię na spotkanie w Chrześcijańskim Centrum Fundacji Proem w Zakościelu.

Chcemy:
• poznawać się i stworzyć społeczność ludzi, którzy służą na obozach
• kształcić się, dzielić doświadczeniem i przygotowywać się do tej pracy
• pozyskać i poznać nowych potencjalnych partnerów i przyjaciół
• modlić się i być dla siebie nawzajem zachętą

A wszystko po to aby służba chrześcijańskich obozów w Polsce rozwijała się i przynosiła jeszcze więcej dobrych owoców.

Gość konferencji: Dan Bolin – dyrektor CCI WorldwideKonferencja jest zorganizowana przy współpracy CCI – Christian Camping International

W programie:
• prezentacje służb i działalności
• dyskusje panelowe „what’s hot, what’s not”
• warsztaty: programy obozów, profile obozów i metody nauczania biblijnego
• praktyczne gry i zabawy do wykorzystania na obozach

Termin konferencji:
16-18 października 2015 rozpoczynamy kolacją o godzinie 19.00 kończymy piknikiem w niedzielę koło godziny 14.00
Miejsce: Chrześcijańskie Centrum Fundacji Proem, Zakościele 80, 97-215 Inowłódz Koszt:120 zł

Rejestracja i więcej informacji: Daniel Wawrzyniak
email: daniel@proem.pl tel. 602 702 429

Konferencja dla mężczyzn – ZDOBYWCA NOWYCH PRZESTRZENI

baner konf mez

Dlaczego warto przyjechać na tą konferencję?
Dlatego, że każdy z nas potrzebuje wiary i nowych wizji, aby zmieniać rzeczywistość!

Niezależnie od tego czy jesteś szefem firmy, studentem, pracownikiem – jedno jest pewne, ta konferencja może wpłynąć na Twoje życie na wielu płaszczyznach. Rozwój jest gwarancją jakości, dlatego sesje i wykłady poprowadzą zagraniczni i polscy profesjonaliści. Każda z tych osób coś osiągnęła ufając Bogu i pozostając wierną Jego wartościom. Jest to konferencja, na której będziemy mogli dużo się nauczyć od siebie!

Głównymi prelegentami konferencji będą Jared Cullop i Shaun Buckley z kościoła Bethel, Redding California.

O tym jak zdobyć szczyt i tam pozostać opowiedzą również: Henryk Wieja, Jan Grzeszkowiak, Krzysztof Jędrzejewski, Wojciech Kowalewski oraz Norbert Palimąka.

Zapraszamy do obejrzenie filmiku promującego to wydarzenie: klik
Zobacz również zaproszenie od Jareda i Shauna: klik
Zapisy i informacje na: misja.org.pl

Razem możemy osiągnąć więcej. Spotkajmy się 24 października w Hotelu Gołębiewski.

Oświadczenie Zwierzchników Kościołów Ewangelicznych w Polsce w kwestii stosunku do imigrantów

Wobec dramatycznej sytuacji ludzi migrujących do Europy, świadomi szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą to zjawisko, jako Zwierzchnicy Kościołów Ewangelicznych oświadczamy:

1. Postawa chrześcijańska powinna być motywowana zasadą miłosierdzia zawartą w Ewangelii Mateusza 25, 35: „Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie”. Dlatego wzywamy wszystkich do otwarcia swoich serc i szukania z mądrością, rozwagą i modlitwą możliwości okazywania uchodźcom miłości Chrystusowej.
2. Zachęcamy do modlitwy o Rząd RP i podległe mu służby, aby poszukując skutecznych sposobów pomocy uchodźcom, strzegł bezpieczeństwa kraju.
3. Deklarujemy wobec rządzących gotowość niesienia pomocy w wypełnieniu tego ewangelicznego dzieła miłosierdzia.
4. Prosimy wszystkich wiernych o wstawienniczą modlitwę, ofiarność i zaangażowanie.Warszawa, dn. 12 września 2015 r.Podpisano:
– Pastor Andrzej Bajeński, Prezbiter Naczelny – Biskup Kościoła Chrystusowego w RP, członek Zarządu Aliansu Ewangelicznego w RP
– Pastor Andrzej Jeziernicki, Prezbiter Naczelny Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w RP, członek Zarządu Aliansu Ewangelicznego w RP
– Prezbiter dr Marek Kamiński, Biskup Kościoła Zielonoświątkowego w RP, członek Zarządu Aliansu Ewangelicznego w RP
– Prezbiter Jerzy Karzełek, Przewodniczący Rady Kościoła Wolnych Chrześcijan w RP
– Pastor Tadeusz Krzok, Prezbiter Naczelny Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej
– Pastor Andrzej Nędzusiak, Prezbiter Naczelny Kościoła Bożego w Chrystusie, członek Zarządu Aliansu Ewangelicznego w RP
– Pastor Tadeusz Tołwiński, Prezbiter Naczelny Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP, członek Zarządu Aliansu Ewangelicznego w RP
– Prezbiter dr Mateusz Wichary, Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP, Przewodniczący Zarządu Aliansu Ewangelicznego w RP
– Biskup Wojciech Włoch, Przewodniczący Kolegium Pastorów Kościoła Bożego w Polsce

The Global Leadership Summit 20-21 listopada w Krakowie

The Global Leadership Summit (GLS) to światowej klasy wydarzenie w całości skoncentrowane na tematyce przywództwa. Organizatorem Konferencji jest Instytut Przywództwa którego działalność ma na celu rozwój świadomego i odpowiedzialnego przywództwa opartego na wartościach chrześcijańskich.

W trakcie dwóch dni w Chicago w Stanach Zjednoczonych mają miejsce prelekcje, które następnie są retransmitowane do 120 krajów świata. Polska jest jednym z nich, a dzięki technice mamy dostęp do wiedzy, pasji i doświadczenia wybitnych przywódców takich jak: Jim Collins, Bill Hybels, Sheila Heen czy Ed Catmull. Co więcej, prelekcje mówców zagranicznych uświetnią wystąpienia Polaków: Krzysztofa Zanussiego, Pawła Biedziaka oraz bp. Grzegorza Rysia, którzy podzielą się swoimi refleksjami na temat prowadzenia innych.

Dynamiczna i żywa oprawa każdej sesji, wydzielony czas na indywidualne i grupowe przepracowanie poszczególnych elementów programu a także okazja do wymiany doświadczeń i kontaktów z innymi liderami…Wszystko to sprawia, że GLS jest wydarzeniem, w którym udział powinien wziąć każdy lider.

Tegoroczna edycja odbędzie się 20 i 21 listopada w Kinie Kijów.CENTRUM w Krakowie. Zarejestruj się już dziś, by skorzystać z promocyjnej ceny dla pierwszych 150 osób. Zaproś na Konferencję swoich przyjaciół, by uzyskać zniżkę dla grup.

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.gls.org.pl

Nie możemy się doczekać tego wyjątkowego wydarzenia! Zespół GLS Polska
logo_gls