Jubileusz 500-lecia Reformacji – koncert w Olsztynie

W ramach obchodów 500-lecia Reformacji mieszkańcy Olsztyna będą mogli wybrać się na wyjątkowe wydarzenie muzyczne. W Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w niedzielę 15 października o godz. 19:00 wystąpi orkiestra kameralna oraz 100-osobowy chór warsztatów Soli Deo Gloria i zaproszeni soliści, m.in. Jurek Dajuk, Janusz Bigda, Ewa Seferynowicz. Organizatorzy ufają, że będzie to czas głębokich przeżyć, czas inspiracji, a przede wszystkich – dla niektórych – czas decyzji pójścia za Chrystusem. Właśnie o to proszą, by pamiętać o nich w modlitwie.

Projekt wsparł swoim Patronatem Honorowym Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Obóz dla dzieci i młodzieży w Ustce

Społeczność Ewangelizacji Dzieci zaprasza na obóz dla dzieci i nastolatków do Ustki. Więcej informacji można uzyskać na stronie CEF, a folder obozowy można pobrać stąd.

Ballet Magnificat​ na zaproszenie „Głosu Ewangelii”

balet magnificat

Fundacja „Głos Ewangelii” zaprasza 29 kwietnia 2017 r. na godz. 19:00 na spektakl „Face to Face” grupy Ballet Magnificat​ do Białołęckiego Ośrodka Kultury. Wydarzenie – zarówno przez wymowę, treść spektaklu, jak i wieńczące wezwanie do pojednania się z Bogiem – ma charakter ewangelizacyjny.

Oto jedna z licznych opinii widza po zeszłorocznym spektaklu „Powrót marnotrawnego” : „To spotkanie z Ewangelią, opowiedzianą w tak niezwykły sposób sprawiło, że po raz pierwszy moja 80-letnia Mama zechciała otwarcie porozmawiać ze mną o pojednaniu z Bogiem i życiu wiecznym. Przez ponad 30 lat był to temat tabu w naszej relacji. Dziękuję.”

Czytaj więcej ...

Projekt „Ocalić od zapomnienia” pod patronatem Aliansu

Miło nam powiadomić, że Alians Ewangeliczny objął swoim patronatem projekt „Ocalić od zapomnienia – szlakiem kulturowego dziedzictwa protestanckiego na ziemi radzyńskiej: reformacja i jej kulturowe dziedzictwo na ziemi radzyńskiej”.

Są to działania mające na celu zachowanie pamięci i śladów obecności reformacji protestanckiej, jaka miała miejsce na ziemi radzyńskiej, poprzez propagowanie wiedzy historycznej z tej dziedziny, popularyzację dziedzictwa i dorobku kulturowego na drodze organizacji serii wykładów dotyczących różnych aspektów reformacji, organizację konferencji popularno-naukowej pt. „Reformacja i jej kulturowe dziedzictwo na ziemi radzyńskiej” z udziałem profesorów z wyższych uczelni państwowych; wystawę starodruków Biblii, religijnej literatury protestanckiej (modlitewniki, śpiewniki, Biblie itp.), koncert religijnych pieśni protestanckich z różnych wieków, wernisaż wystawy Protestanci na Lubelszczyźnie, wydanie okolicznościowego folderu: „Szlakiem dziedzictwa protestanckiego na ziemi radzyńskiej.”

Przekazana w ramach projektu wiedza umożliwi budowanie mostów porozumienia, dialogu, tolerancji, szacunku wobec osób o różnych tradycjach kościelnych. Realizowany projekt pozwoli stworzyć płaszczyznę i atmosferę do budowania mostów porozumienia, dialogu, tolerancji i szacunku wobec osób mających inne przekonania religijne oraz poglądy na zagadnienia historyczne w okresie zaistnienia reformacji w Polsce.

więcej na stronie Zboru Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim

Jubileuszowy, doroczny zjazd ILM Światowego Aliansu Ewangelicznego

Światowy Alians Ewangeliczny (World Evangelical Alliance, WEA) zorganizował doroczny zjazd International Leaders Meeting w Bad Blankenburg w Niemczech, a motywem przewodnim było hasło „Prawdziwe przywództwo na trudne czasy”.

Przez 5 dni ponad 40 liderów z ponad 20 krajów pracowali nad wzmocnieniem relacji pomiędzy Aliansami Ewangelicznymi na poziomie globalnym i regionalnym oraz narodowym. Uczestnicy upamiętnili także 500-lecie Reformacji zastanawiając się nad jej znaczeniem i podsumowując swoje refleksje we wspólnym oświadczeniu o znaczeniu Reformacji dla współczesnych wierzących.

Sekretarz Generalny WEA powiedział: „Nasz przyjazd do Niemiec w roku 500-lecia Reformacji wiele dla nas znaczy zarówno jako możliwość dalszego pójścia śladami Marcina Lutra jak i okazja do refleksji co przekaz reformatorów znaczy dla nas dziś”.

„Prawdziwe przywództwo na trudne czasy”

Już sama lokalizacja tworzyła atmosferę odpowiadającą hasłu tego spotkania. Miejsce czyli Allianzhaus zlokalizowane jest w byłych wschodnich Niemczech (w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej) i jest bogate w historię spotkań oddanych Bogu chrześcijańskich przywódców, którzy gromadzili się tam nie zważając na niechęć rządów. Przez ponad 100 lat, nawet w czasach Niemieckiej Republiki Demokratycznej, a więc w czasach, kiedy wyznawanie żywego Boga było nie tylko sprawą sumienia, co nawet polityki, gromadziło się w Bad Blankenburg nawet do 5000 tysięcy wierzących na letnie konferencje biblijne, by studiować Boże Słowo.

Allianzhaus był także wtedy miejscem spotkań ewangelicznych liderów z krajów komunistycznych. Wielu z tych liderów bywało sądzonych i wtrącanych do więzień za swoją wiarę. Spotykali się więc w Allianzhaus, by się budować w społeczności.

Kiedy padł mur berliński Alians Ewangeliczny z obu krajów niemieckich połączył się i założył wspólne biuro właśnie w Bad Blankenburg powierzając kierowaniu biurem Hartmutowi Steebowi, który służy jako Sekretarz Generalny niemieckiego Aliansu bez przerwy od zjednoczenia Niemiec.

Ilustracją mądrego, prawdziwego przywództwa stały się dwa spotkania wieczorne nazwane „Rozmowami przy kawie”, a prowadzone przez doktora Goodwilla Shana z Zimbabwe i Marca Josta ze Szwajcarii.

Dr Shana, obecnie członek Rady WEA i Przewodniczący Association of Evangelicals in Africa, podzielił się doświadczeniami bycia liderem National Evangelical Fellowship w Zimbabwe w czasie napięć społecznych i politycznych, które od lat 80 przez około 30 lat były udziałem ludności tego kraju. Dr Shana i inni liderzy Kościoła w Zimbabwe zmuszeni byli do mądrego prowadzenia Kościoła tak, by unikać wciągnięcia go w bieżące interesy różnych sił politycznych, a jednocześnie utrzymać wszystkie te partie z zgodzie co do obowiązujących standardów moralnych i etycznych.

Marc Jost, jeden z Generalnych Sekretarzy Szwajcarskiego Aliansu Ewangelicznego dzielił się swoimi doświadczeniami w sferze wpływu kultury na Kościół. Sam pochodzi z małego kraju, w którym są trzy mniejszości językowe i kulturowe, gdzie wierzący mają naturalne nastawienie na kompromis i consensus, co może być wartościowym wkładem dla Kościoła na świecie, szczególnie w czasie obecnej wzrastającej polaryzacji i wzrostu popularności nacjonalizmów. Wezwał uczestników do refleksji nad własnymi, unikalnymi dobrami w sferze kultury oraz do zastanowienia się nad ich własnymi wyzwaniami w kontekście ich własnych krajów pytając co mogą zaoferować Kościołowi na świecie jako wzbogacające całą tę różnorodność skupioną w WEA.

500-lecie Reformacji

Przypadająca w tym roku rocznica 500-lecia przybicia przez Marcina Lutra jego 95 tez do drzwi kościoła w Wittenberdze 31 października 1517 r. była dla uczestników zjazdu okazją do zapoznania się z dorobkiem Reformacji w Niemczech i z jej wpływem na Kościół od 1517 roku aż do dziś.

Prócz prezentacji lokalnych i regionalnych eventów, które mają miejsce w promieniu 200 km od Bad Blankenburg podkreślono, że będą one także okazją do ponownego spotkania z chrześcijaństwem dla mieszkańców, z których około 85% nie identyfikuje się z żadnym z lokalnych Kościołów.

Nowa Reformacja?

Pod hasłem „Nowa Reformacja” odbyła się sesja prowadzona przez Komisję Misji WEA, podczas której uczestnicy zjazdu zastanawiali się nad wyzwaniami, przed którymi stoją współczesne Kościoły ewangeliczne i na tym, jak WEA może na te wyzwania odpowiedzieć w praktyczny sposób.

W ostatnim dniu uczestnicy sformułowali oświadczenie następującej treści:

Jako liderzy Światowego Aliansu Ewangelicznego jesteśmy zaszczyczeni tym, że gromadzimy się właśnie w Bad Blankenburg, tak blisko miejsca narodzin Reformacji. To dla nas historyczna chwila być tutaj w 500 rocznicę Reformacji.

Pochodząc z wielu narodów, ale idąc śladami Marcina Lutra, wspólnie zastanawiamy się nad znaczeniem Reformacji dla współczesnego Kościoła i nad inspiracją, którą możemy zabrać do naszych krajów.

Podczas gdy tylko część z naszych Kościołów wywodzi swoje dziedzictwo od Lutra, to jednak wszyscy jesteśmy złączeni duchem Reformacji, który chciał przyciągnąć Kościół ponownie do rdzenia wiary: Solus Christus, Sola Scriptura, Sola Gratia & Sola Fide – tylko Chrystus, tylko Pismo, tylko łaska i tylko wiara.

Przesłanie reformatorów jest tak samo istotne, jak było 500 lat temu. Zaangażujmy się zatem w modlitwę, prośmy Boga by przewodził nam przez Ducha Świętego tak, byśmy poprzez studiowanie Pisma, mogli być zebrani razem we wspólnej wierze w Jezusa Chrystusa, naszego Boga i Zbawiciela.

Współpraca na miarę XXI wieku

Kolejnym ważnym elementem zjazdu ILM 2017 było skupienie się optymalizacji i ulepszeniu struktury organizacyjnej WEA celem jej dopasowania do dzisiejszych wyzwań i przyszłego wzrostu. Sekretarz Generalny WEA podsumował zjazd słowami: „Jesteśmy wdzięczni za wytężoną pracę tutaj, razem, w Niemczech i oczekujemy jeszcze lepszej współpracy w przyszłości”.

informacja na podstawie artykułu ze strony WEA